Gedagtes van Seung-Hui Cho

Gedagtes van Seung-Hui Cho Aron Hyman, 2009. Die wereld het my siek gemaak. Te veel vir een mens, een kind gebore in die verkeerde tydperk, in »

Musings of Seung-Hoi Cho

Musings of Seung-Hoi Cho (Translated from Afrikaans) by Aron Hyman, 2009. The world made me sick. Too much for one person, one child born in the »